Alle nieuwsberichten

BerichtKorte samenvattingPublicatiedatumPublicatiedatum beeindiging
Verwijderen technische domeintabellenDe technische domeintabellen worden verwijderd en zijn per 01-01-2023 niet meer te gebruiken.12 december 202231 januari 2023
Structuurverandering in begrippenAls alles volgens plan verloopt voeren we het weekend van 11 december een grote structuurverandering door op de Aquo Wiki voor het onderdeel Begrippen.7 december 2021
Inschrijven introductie Aquo-standaard weer mogelijkIn 2022 organiseren we wederom introductiesessies op de Aquo-standaard. En wel op 31 januari, 11 april en 12 september.6 december 2021
CAS nummers direct uit de bronSinds kort halen we CAS nummers op bij SciFinder. SciFinder is de organisatie die CAS nummers voor chemische stoffen uitgeeft en daarmee dus de bron. Voordelen voor u als gebruiker zijn:3 december 202127 februari 2022
Advies en besluiten over wijzigingsvoorstellenAfgelopen periode hebben de expertgroepen (EG's) en technische werkgroepen (TW's) advies uitgebracht over de ingediende wijzigingsvoorstellen voor de Aquo update 2021-12.30 november 20214 maart 2022
Beschikbaar Maken WaterdataWaterdata uniform beschikbaar stellen aan gebruikers. Daar werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan met het programma Beschikbaar Maken Waterdata (BMW).23 november 2021
Basismodel geo-informatie, NEN 3610.2011, herzienHet basismodel geo-informatie geeft regels voor het eenduidig beschrijven, uitwisselen en online publiceren van geo-informatie en vormt de basis van onderliggende sectorale informatiemodellen. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van informatiemodellen en ketensamenwerking (samenhang tussen verschillende NEN-normen) was een herziening van de norm nodig.28 oktober 2021
Gecorrigeerde metadata in Aquo-standaardIn de Aquo Wiki stond een aantal fouten in de metadata. Deze hebben we gecorrigeerd in de Aquo-update 2021-06.12 juli 202123 september 2021
Beheer oude systemen gestoptDe wijzigingen in de domeintabellen en begrippen zijn in de update 2021-06 doorgevoerd in zowel de Aquo Wiki als in de oude systemen: Aquo-DS en Aquo-lex. Dit was de laatste keer dat we wijzigingen in de oude systemen hebben doorgevoerd.6 juli 202130 december 2021