Wat is Aquo?

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Aquo is een semantische standaard, dat wil zeggen dat het de betekenis van begrippen en gegevens en hun onderlinge relaties definieert. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden.

Aquo uitleg plaatje.jpg

De Aquo-standaard bestaat uit:

  • Informatiemodellen (soorten gegevens (entiteiten), die kunnen worden uitgewisseld en de relaties van die gegevens. In de informatiemodellen is een gelaagdheid aangebracht in):
  1. Semantischmodel - Dit is het metamodel dat alle mogelijke relaties tussen de entiteiten in het model bevat.
  2. Uitwisselmodel - Dit is een selectie van het semantischmodel specifiek voor een bepaald werkveld of uitwisseldoel.
  3. Berichtenmodel - Dit is gekoppeld aan het het uitwisselmodel, hierin worden de specificaties van het uiteindelijke bericht uitgewerkt. Het geeft aan op welke technische manier de gegevens uitgewisseld kunnen worden.
  • Domeintabellen

Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen. Hierin zijn de toegestane waarden die mogen worden uitgewisseld vastgelegd.

  • Begrippen

De betekenis (definitie) van termen die gebruikt worden in de Aquo-standaard.


Vanuit het semantische model kunnen voor verschillende werkvelden uitwissel- en berichtenmodellen gemaakt worden. Hiervoor kan advies en hulp worden gevraag bij de Aquo beheerders. De informatiemodellen van de Aquo-standaard zijn opgesteld volgens de MIM-standaard waardoor koppeling met gerelateerde standaarden eenvoudig mogelijk is.

Onderstaand diagram toont het kennismodel van de Aquo-standaard. Dit is gevat in een UML diagram net zoals al onze informatiemodellen. Kijk voor uitleg over UML modellering op de pagina toelichting bij informatiemodellen.

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regel


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Aquo-standaard, abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar de IHW Servicedesk. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie!