Attribuutsoort accreditedYN

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Geeft aan of de monstername onder accreditatie is uitgevoerd (Ja/Nee)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type BOOLEAN
Onderdeel van Objecttype SamplingProcessToelichting