Objecttype WaterkwantitatieveNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
WaterkwantitatieveNorm is een generalisatie van StreefpeilDefinitie: In een gebied of water nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem
Specialisaties
WaterkwantitatieveNorm is een specialisatie van KwantiteitsNormVoorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets.


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -