Objecttype VeiligheidsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
VeiligheidsNorm is een generalisatie van WaterveiligheidsNormVoorstel voor definitie: Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Specialisaties
VeiligheidsNorm is een specialisatie van NormAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • veiligheidsnorm