Objecttype PeilafwijkingGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: peilafwijking)
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
peilafwijkingGebiedStatus Status van het peilafwijking gebied. PeilgebiedStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
PeilafwijkingGebied is een specialisatie van AfvoergebiedAanvoergebiedDefinitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -