Objecttype HRuitvoerlocatie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen van primaire waterkeringen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap ToDo FysiekeEigenschap 1..*
toetsjaar Jaar/datum/tijd waarin de hydraulische randvoorwaarden zijn vastgesteld voor de veiligheidstoetsing.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 DATETIME 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkeringsectie [0..*] onleentBelastingVan HRuitvoerlocatie [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -