Objecttype Biota

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Indicatie abstract object Nee



Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
organism GenericName 0..1
organ GenericName 0..1
sampleCriterium GenericName 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)