mengmonster

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)mengmonster
Definitie (nl)een samengesteld monster dat wordt verkregen door (deel)monsters, die op twee of meer plaatsen zijn genomen, te mengen.
Toelichting (nl)Er wordt ook wel gesproken van een mengmonster indien het gaat om (deel)monsters die op verschillende tijdstippen op dezelfde plaats zijn genomen.
BronNNI, 1991 - vertaald uit ISO 6107-2-3.2
Label (en)mixed sample
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mengmonsterBreder
mengmonsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png