meetschot

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)meetschot
Definitie (nl)schotvormige meetstuw met een scherpe kruin.
Label (en)thin-plated weir , sharp-crested weir
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetschotBreder
meetschotCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Meetschot (Domeinwaarde)Gerelateerdmeetschot
RDF.jpg
Aquo history.png