Maatregelen om interferenties met hydrologische processen in het mariene milieu te verminderen (en niet gerapporteerd onder KTM 6 met betrekking tot KRW-kustwateren)

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelMaatregelen om interferenties met hydrologische processen in het mariene milieu te verminderen (en niet gerapporteerd onder KTM 6 met betrekking tot KRW-kustwateren)
OmschrijvingMaatregelen om interferenties met hydrologische processen in het mariene milieu te verminderen (en niet gerapporteerd onder KTM 6 met betrekking tot KRW-kustwateren)
Id34
CodesKTM30
GroepEU-KRM
Begin geldigheid2021-03-12
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2004-0006
StatusG
Import2021-03-11
Omschrijving EngelsMeasures to reduce interferences with hydrological processes in the marine environment (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Maatregelen om interferenties met hydrologische processen in het mariene milieu te verminderen (en niet gerapporteerd onder KTM 6 met betrekking tot KRW-kustwateren)Breder


RDF.jpg
Aquo history.png