som 5 toxische blauwalgen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 5 toxische blauwalgen
Definitie (nl)de som 5 Toxische blauwalgen is de som van het biovolume, of de uitslag van een telling, van potentieel toxische blauwalgen in een monster die tot de vijf geslachten uit het blauwalgenprotocol-2012 behoren, waarvan bekend is dat zij de eigenschap hebben om gifstoffen (cyanotoxines) te produceren. Het betreft de geslachten Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix en Woronichinia.
Toelichting (nl)deze som kan worden vergeleken met opgestelde grenswaarden (bijv. het landelijke blauwalgenprotocol) om een mogelijk gezondheidsrisico te bepalen.
BronWaterschapslaboratorium AQUON
Begin geldigheid2019/07/30
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 5 toxische blauwalgenCategorie van
som 5 toxische blauwalgenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
blauwalg (Begrip)Gerelateerdsom 5 toxische blauwalgen
cyanobacteriën (Begrip)Gerelateerdsom 5 toxische blauwalgen
som 5 toxische blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 5 toxische blauwalgen
RDF.jpg
Aquo history.png