Id-b20489c9-884d-4e3d-8e1d-50ef2d974fc8: verschil tussen versies

 
Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Begrip
 
|Elementtype=Begrip
 
|Id=27357
 
|Id=27357
|Import=09062020
 
 
|Datum start=2011/07/04 10:37:16
 
|Datum start=2011/07/04 10:37:16
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:27:34
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:27:34
Regel 9: Regel 8:
 
|Code=ZBMVERHO
 
|Code=ZBMVERHO
 
|Toelichting (nl)=Het afvoerend oppervlak kan opgebouwd worden uit gesloten verharding, open verharding, groenstrook, schuine daken en platte daken.
 
|Toelichting (nl)=Het afvoerend oppervlak kan opgebouwd worden uit gesloten verharding, open verharding, groenstrook, schuine daken en platte daken.
|Exacte overeenkomst=http://www.aquolex.nl/html5/?id=27357&type=term
 
 
|Bron=GFO- RIO
 
|Bron=GFO- RIO
 
|Status=G
 
|Status=G

Huidige versie van 4 dec 2020 om 01:58

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aangesloten verhard oppervlak
CodeZBMVERHO
Definitie (nl)de totale hoeveelheid verhard en/of bebouwd oppervlak van de percelen die op het rioolbemalinggebied zijn aangesloten
Toelichting (nl)Het afvoerend oppervlak kan opgebouwd worden uit gesloten verharding, open verharding, groenstrook, schuine daken en platte daken.
BronGFO- RIO
Datum start2011/07/04 10:37:16
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangesloten verhard oppervlakCategorie van
aangesloten verhard oppervlakHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolbemalinggebied (Begrip)Heeft onderdeelId-b20489c9-884d-4e3d-8e1d-50ef2d974fc8
rioolbemalinggebied (Begrip)SmallerId-b20489c9-884d-4e3d-8e1d-50ef2d974fc8
RDF.jpg
Aquo history.png