lichtsterkte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lichtsterkte
Definitie (nl)de hoeveelheid aanwezige lichtenergie per oppervlakte eenheid van een (combinatie van) lichtbundel(s)
Toelichting (nl)De standaard SI eenheid van lichtsterkte is Candela (cd).
Synoniem (nl)lichtintensiteit
Begin geldigheid2013/01/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lichtsterkteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png