Id-93571e8c-7802-4b08-9376-b163fa39f60d: verschil tussen versies

k (Tekst vervangen - " |" door " /")
Regel 11: Regel 11:
 
|Afkorting=Loz.obj(ect).
 
|Afkorting=Loz.obj(ect).
 
|Toelichting (nl)=Ook: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. De
 
|Toelichting (nl)=Ook: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. De
|Bron=UvW, 1996: GWL | RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen
+
|Bron=UvW, 1996: GWL / RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen
 
|Status=G
 
|Status=G
 
|Breder=Id-23f7c70d-e098-4798-87dc-a38837259e57, Id-d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af
 
|Breder=Id-23f7c70d-e098-4798-87dc-a38837259e57, Id-d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af

Versie van 15 dec 2021 11:07

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lozingsobject
Definitie (nl)het object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt.
Toelichting (nl)Ook: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. De
AfkortingLoz.obj(ect).
BronUvW, 1996: GWL / RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen
Label (en)source of spill
Label (de)einleitungsquelle
StatusG
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingsobjectBreder
lozingsobjectCategorie van
lozingsobjectGebruik voor
  • Id-45c3a94d-0cf1-4a19-b841-dcb1279575c0 (Let op: pagina bestaat niet.)
lozingsobjectGerelateerd
lozingsobjectSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozingsobject
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingsobject
RDF.jpg
Aquo history.png