Id-93571e8c-7802-4b08-9376-b163fa39f60d: verschil tussen versies

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Id=27208 |Import=06062020 |Datum start=2011/07/04 10:36:48 |Datum gewijzigd=2012/11/23 12:28:58 |Label (nl)=lozingsobject |Label (e...')
 
Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Begrip
 
|Elementtype=Begrip
 
|Id=27208
 
|Id=27208
|Import=06062020
+
|Import=09062020
 
|Datum start=2011/07/04 10:36:48
 
|Datum start=2011/07/04 10:36:48
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:28:58
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:28:58
Regel 15: Regel 15:
 
|Bron=UvW, 1996: GWL | RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen
 
|Bron=UvW, 1996: GWL | RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen
 
|Status=G
 
|Status=G
|Breder=Id-23f7c70d-e098-4798-87dc-a38837259e57,Id- d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af
+
|Breder=Id-23f7c70d-e098-4798-87dc-a38837259e57, Id-d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af
 +
|Smaller=3088f4ca-7b41-44c5-943d-eb878383485d
 
|Gerelateerd=Id-5d072110-4f22-477f-86a2-21c36f3d4dc3
 
|Gerelateerd=Id-5d072110-4f22-477f-86a2-21c36f3d4dc3
 
|Gebruik voor=Id-45c3a94d-0cf1-4a19-b841-dcb1279575c0
 
|Gebruik voor=Id-45c3a94d-0cf1-4a19-b841-dcb1279575c0
|Categorie van=chemie (Kennisgebied), werktuigbouwkunde (Kennisgebied), vergunningverlening (Werkpakket), watersysteembeheer kwaliteit (Werkpakket)
+
|Categorie van=Id-2a82ea84-2c79-4a75-87b8-7bce0d624e8f,Id-8045ca18-7232-460b-9264-9b297af84d18,Id-2ea4484b-79fc-4740-8c1a-c9507d540d02,Id-cfd506cf-e84d-41b9-9aea-48bda0484796
 
}}
 
}}

Versie van 9 jun 2020 21:17

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lozingsobject
Definitie (nl)het object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt.
Toelichting (nl)Ook: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. De
AfkortingLoz.obj(ect).
BronUvW, 1996: GWL
Label (en)source of spill
Label (de)einleitungsquelle
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=27208&type=term
StatusG
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingsobjectBreder
lozingsobjectCategorie van
lozingsobjectGebruik voor
  • Id-45c3a94d-0cf1-4a19-b841-dcb1279575c0 (Let op: pagina bestaat niet.)
lozingsobjectGerelateerd
lozingsobjectSmaller
  • 3088f4ca-7b41-44c5-943d-eb878383485d (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozingsobject
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingsobject
RDF.jpg
Aquo history.png