waterbodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)bodem onder het oppervlaktewater of de bodem in voor dat water bestemde ruimte in de zin van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
BronGWN
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemBreder
waterbodemCategorie van
waterbodemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benthos (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png