watervlakte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)watervlakte
Definitie (nl)een verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat
BronVerklarend Hydrologisch Woordenboek
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watervlakteBreder
watervlakteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
haven (Begrip)Brederwatervlakte
meer (Begrip)Brederwatervlakte
plas (Begrip)Brederwatervlakte
vijver (Begrip)Brederwatervlakte
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdwatervlakte
RDF.jpg
Aquo history.png