voorbezinken

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)voorbezinken
Definitie (nl)proces volgend op de aanvoer voor de afscheiding van primair slib uit het afval/rioolwater.
AfkortingVB
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-20
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
voorbezinkenCategorie van
voorbezinkenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Voorbezinken (Domeinwaarde)Gerelateerdvoorbezinken
RDF.jpg
Aquo history.png