som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni)
Definitie (nl)somparameter bestaande uit koper (Cu) (7440-50-8), chroom (Cr) (7440-47-3), lood (Pb) (7439-92-1) en nikkel (Ni) (7440-02-0)
Begin geldigheid2021/08/08
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2105-0020
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni)
RDF.jpg
Aquo history.png