ingezetenenomslag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ingezetenenomslag
Definitie (nl)de ingezetenenomslag wordt opgelegd aan de bewoner van een woonruimte.
Toelichting (nl)Met de opbrengst van deze belasting zorgt het waterschap voor bescherming tegen hoog water, een constant waterpeil in sloten en plassen en een verbetering van de waterkwaliteit.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ingezetenenomslagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png