waterstaatswerk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterstaatswerk
Definitie (nl)oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
Publieksvriendelijke toelichtingoppervlaktewater, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende bouwwerken
BronBWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) / UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterstaatswerkCategorie van
waterstaatswerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheerder (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
RDF.jpg
Aquo history.png