rivier

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rivier
Definitie (nl)een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen
BronKaderrichtlijn water
Label (en)river water body (RW)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rivierBreder
rivierCategorie van
rivierGebruik voor
rivierGerelateerd
rivierHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
Rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
beekleem (Begrip)Gerelateerdrivier
benedenrivierengebied (Begrip)Gerelateerdrivier
bergboezem (Begrip)Gerelateerdrivier
rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
rivieren (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
vaarweg (Begrip)Gerelateerdrivier
benedenloop (Begrip)Heeft onderdeelrivier
benedenpand (Begrip)Heeft onderdeelrivier
benedenrivier (Begrip)Heeft onderdeelrivier
benedenloop (Begrip)Smallerrivier
benedenpand (Begrip)Smallerrivier
benedenrivier (Begrip)Smallerrivier
RDF.jpg
Aquo history.png