IMWA Profielen

IMWA Waterveiligheid en IMWA Waterysteem maken gebruik van het model IMWA Profielen. Dit model ondersteunt (landmeetkundige) lengte- en dwarsprofielen van objecten in de modellen Waterveiligheid en Watersysteem.
Onderstaand diagram toont model IMWA profielen.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/geotechnischprofielImwa sim 1.0/doc/objecttype/kenmerkendeprofiellijnImwa sim 1.0/doc/interface/relieffeatureImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 1.0/doc/objecttype/profielparameterImwa sim 1.0/doc/objecttype/gemetenprofielpuntImwa sim 1.0/doc/objecttype/profielpuntImwa sim 1.0/doc/objecttype/profielE95882BA 4FD9 4da3 BFEF 5EA1E340D0C5.png
Over deze afbeelding