Aquo gebruikersoverleg

Het Aquo gebruikersoverleg heeft als doel het IHW te adviseren over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard. Daarnaast is het een vertegenwoordiging van de Aquo-gemeenschap.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Algemene problemen en behoeften gericht op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van de Aquo-standaard;
  • Erkende problemen en behoeften, door minimaal de helft van het gebruikersoverleg, rondom technische en informele afspraken;
  • Algemene communicatie over de Aquo-standaard;
  • Procedures voor het beheer van de Aquo-standaard;
  • Het voortraject van grote wijzigingsvoorstellen;
  • De serviceverlening vanuit het IHW rondom de Aquo-standaard;
  • Beleid gericht op de ontwikkeling en implementatie van de Aquo-standaard.

Het overleg komt minimaal 1, maximaal 4 keer per jaar bijeen (kan ook schriftelijk zijn). Het initiatief tot het bijeenkomen kan zowel door IHW als door de gebruikersgroep zelf genomen worden.

Het gebruikersoverleg staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector. Heeft u interesse om aan het overleg deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@ihw.nl. Lees echter eerst het reglement om te bepalen of het doel van het overleg aansluit bij uw verwachting.

Bent u een waterbeheerder die zelf software ontwikkeld of een softwareleveranciers? Lees dan de pagina Aquo voor softwareleveranciers en meld u eventueel aan voor een Technische Werkgroep.

Wie nemen nu deel aan het Aquo gebruikersoverleg? Het Aquo gebruikersoverleg staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector. We streven naar minimaal zeven en maximaal twintig leden die een goede afvaardiging van de gebruikers vertegenwoordigen.

Verslagen

Heeft u vragen n.a.v. het verslag? Neemt u dan contact op met de servicedesk van het IHW. In de IHW-agenda leest u wanneer het Aquo-gebruikersoverleg weer bijeenkomt.

Verslag bijeenkomst Status
Verslag gebruikersoverleg 2019-10-10 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 2019-05-09 Definitief