Attribuutsoort stageOfLife

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Levensstadium - Adult, Larve, … Domeintabel: BiologischKenmerk, groep: Levensstadium
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type GenericName
Onderdeel van Objecttype BioObservationToelichting