Attribuutsoort dateExpected

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Datum waarop het resultaat verwacht wordt definitief te worden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type Date
Onderdeel van Objecttype AnalysisStatusToelichting