Attribuutsoort accreditationOrganisation

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie accreditatieOrganisatie - In de algemene praktijk kunnen aan 1 analyse echter diverse certificeringen hangen (Sterlab, RvA, OVAM, Frankrijk, Duitsland –deelstaat x, y etc..) Daarom moet aangegeven kunnen worden door welke organisatie de accreditatie is verleend. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type GenericName
Onderdeel van Objecttype AnalysisProcessToelichting