Supertype ProfielVanVrijeRuimte is een WaterstaatkundigeZonering