Objecttype WaterveiligheidsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
WaterveiligheidsNorm is een specialisatie van VeiligheidsNormVoorstel voor definitie: Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid.


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -