Objecttype Vuilvang

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
typeVuilvang Nadere aanduiding van het type vuilvang. VuilvangType 1..1
statusLegger Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. LeggerStatus 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
typeRegelbaarheid Nadere aanduiding van het type regelbaarheid. Besturingswijze 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Vuilvang is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Vuilvang is een specialisatie van Waterinrichtingselement


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • vuilvang