Objecttype Toetsspoor

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie De wijze waarop een mechanisme of een onderdeel van de waterkering wordt beoordeeld.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeToetsspoor Naam van het toetsspoor gebaseerd op het faalmechanisme. CHARACTERSTRING 1..1
toetsspoorGroep Groep van toetssporen gebaseerd op een onderverdeling op grond van de beschikbare berekeningswijze.--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
typeFaalmechanisme Aanduiding of een faalmechanisme direct of indirect leidt tot falen van het systeem. CHARACTERSTRING 1..1
toetsvoorschrift Voorschrift dat is gebruikt voor het beoordelen van het toetsspoor. Waterbergingsgebied 0..1
toetsoordeel Geüniformeerd resultaat van een toetsspoor of een combinatie van toetssporen voor een dijktraject. ToetsoordeelTraject 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Toetsspoor [1..*] leidtTot Veiligheidsoordeel [1..1]

ToDo

Toetsspoor [1..*] onderdeelVan Veiligheidsoordeel [1..1]

ToDo

Schematisatie [1..*] wordtGebruiktVoor Toetsspoor [0..*]

ToDo

Toets [1..*] onderdeelVan Toetsspoor [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -