Objecttype Toets

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Onderdeel van de toetsprocedure waarmee bepaald wordt of (een deel van de) waterkering voldoet aan de eisen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
assemblagemethode Gehanteerde methode voor de assemblage.--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
toetsoordeelVak Geüniformeerd resultaat van een toetsspoor voor een vak.[31-8-2018}: Multiplicity = [0:*]; gewijzigd op verzoek van WBI. ToetsoordeelVak 0..*
toetslaag Onderscheid in één van de volgende typen:Eenvoudige toetsGedetailleerde toetsToets op maat CHARACTERSTRING 1..1
eindtoetsoordeel Maatgevend resultaat van een toetsspoor voor een vak. ToetsoordeelVak 1..1
toetsoordeel Toetsresultaat vertaald naar standaard categorie (toetsoordeel).--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
toetsresultaatAanduiding Toetsresultaat is afhankelijk van de gebruikte methode. CHARACTERSTRING 0..1
toetsresultaatFaalkans Toetsresultaat als (faal)kans FysiekeEigenschap 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Toets [1..*] onderdeelVan Toetsspoor [1..1]

ToDo

Waterkeringsectie [1..1] toegepast op Toets [1..1]

ToDo


Toelichting