Objecttype Toets

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Onderdeel van de toetsprocedure waarmee bepaald wordt of (een deel van de) waterkering voldoet aan de eisen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
toetsoordeelVak Geüniformeerd resultaat van een toetsspoor voor een vak.[31-8-2018}: Multiplicity = [0:*]; gewijzigd op verzoek van WBI. ToetsoordeelVak 0..*
assemblagemethode Gehanteerde methode voor de assemblage.--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
eindtoetsoordeel Maatgevend resultaat van een toetsspoor voor een vak. ToetsoordeelVak 1..1
toetslaag Onderscheid in één van de volgende typen:Eenvoudige toetsGedetailleerde toetsToets op maat CHARACTERSTRING 1..1
toetsoordeel Toetsresultaat vertaald naar standaard categorie (toetsoordeel).--09042019 Multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
toetsresultaatAanduiding Toetsresultaat is afhankelijk van de gebruikte methode. CHARACTERSTRING 0..1
toetsresultaatFaalkans Toetsresultaat als (faal)kans FysiekeEigenschap 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Toets [1..*] onderdeelVan Toetsspoor [1..1]

ToDo

Waterkeringsectie [1..1] toegepast op Toets [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -