Objecttype TestingConclusion

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst
Definitie
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object Nee



Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
TestingConclusion is een specialisatie van Observation


Toelichting