Objecttype RolSubject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeRolSubject Nadere aanduiding van het type rol subject. Subject_rollen 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

RolSubject [0..*] beschrijftRol Subject [1..1]

ToDo

RolSubject [0..*] beschrijftRolObject IMWA-GeoObject [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -