Objecttype Referentiestelsel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Realisatie van een referentiesysteem.Toelichting: Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
naam Naam van het referentiestelsel CHARACTERSTRING 0..1
typeReferentiestelsel Nadere aanduiding van het type referentiestelsel. ReferentiestelselType 1..1
beginAfstand Nulpunt van het referentiestelsel ten opzichte van het beginpunt van de referentielijn (in meters). INTEGER 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Referentiestelsel [0..*] isReferentieVoor Waterkering [1..1]

ToDo

Referentiepunt [0..*] onderdeelVan Referentiestelsel [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • referentiestelsel