Objecttype Person

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
civilserviceNumber CharacterString 0..1
firstName CharacterString 0..1
gender GenericName 0..1
lastName CharacterString 0..1
middleName CharacterString 0..1
initials CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Person is een specialisatie van SubjectDefinitie: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)