Objecttype Peilschaal

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Gegradueerde schaal die gebruikt wordt voor het aangeven van de waterstand in een waterlichaam.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Peilschaal is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Peilschaal is een specialisatie van Waterinrichtingselement


Toelichting