Objecttype Peilgebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
statusPeilgebied Indicatie van de status van het peilgebied. PeilgebiedStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Peilgebied [1..*] valtOnder PeilbesluitGebied [0..*]

ToDo
Peilgebied is een specialisatie van AfvoergebiedAanvoergebiedDefinitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • peilgebied