Objecttype OppervlakteWaterLozing

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometriePunt Geometrische representatie door puntvormige geometrie GM_Point 0..1
capaciteit Hoeveelheid water die geloosd kan worden in m3 DECIMAL 0..1
waterBeheerder Verantwoordelijke waterbeheerder CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
OppervlakteWaterLozing is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
OppervlakteWaterLozing is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting