Objecttype NatuurlijkPersoon

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
NatuurlijkPersoon is een specialisatie van SubjectDefinitie: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -