Objecttype KwantiteitsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
KwantiteitsNorm is een generalisatie van WaterkwantitatieveNormDefinitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Specialisaties
KwantiteitsNorm is een specialisatie van NormAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -