Objecttype FilterVlijlaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Filter:

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.Vlijlaag:

Constructielaag met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
dikte Dikte van de filterlaag steenzetting. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
korrelverdeling Korrelverdeling van de bovenste filterlaag. DECIMAL 0..1
porositeit Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume. DECIMAL 0..1
typeMateriaal Materiaalsoort(en) van de filter-/vlijlaag. Bekleding_materiaal 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
FilterVlijlaag is een specialisatie van BekledinglaagLaag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -