Objecttype Beheerdersoordeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Beoordeling van de veiligheid op basis van eigen inschatting van de beheerder.Domein: volgt TO; volgt TO niet, voldoende; volgt TO niet, onvoldoende
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
beheerdersOordeel volgt TO

volgt TO niet - onvoldoende

volgt TO niet – voldoende09042018 multiplicity aangepast naar 0..1
CHARACTERSTRING 0..1
toelichtingBO -onverenigbaar met VTV

-onverenigbaar met HR -geen score, niet verwijtbaar -waargenomen gedrag -waarneming per faalmechanisme -historische gegevenswel in toetsrap, niet in dit IM: -anders, nl: (vervalt, want er is een ander veld nadere toelichting, daarom enumeration)

-niet ingevuld -> optioneel attribuut)
CHARACTERSTRING 0..1
nadereToelichtingBO 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Veiligheidsoordeel [1..1] gebaseerdOp Beheerdersoordeel [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -