Objecttype Aquaduct

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.
Herkomst definitie Van A-nummer tot Zweepmast, C.R.O.W., maart 1995
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
bodemHoogteBenedenstrooms De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
bodemHoogteBovenstrooms De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
breedte De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteConstructie De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Aquaduct is een specialisatie van OverbruggingsdeelToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • aquaduct