ophaalbrug

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ophaalbrug
Definitie (nl)brug met één val, draaibaar om een horizontale as, waarbij de ballast en de val een veranderlijke stand hebben t.o.v. elkaar.
Label (en)drawbridge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ophaalbrugBreder
ophaalbrugCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ophaalbrug (Domeinwaarde)Gerelateerdophaalbrug
RDF.jpg
Aquo history.png