ophaalbrug

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ophaalbrug
Definitie (nl)brug met één val, draaibaar om een horizontale as, waarbij de ballast en de val een veranderlijke stand hebben t.o.v. elkaar.
Label (en)drawbridge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ophaalbrugBreder
ophaalbrugCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ophaalbrug (Domeinwaarde)Gerelateerdophaalbrug
RDF.jpg
Aquo history.png