anomalistische getijden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)anomalistische getijden
Definitie (nl)uitdrukking die soms wordt gebruikt voor de partiele getijden (harmonische componenten) die samenhangen met de afstand van de maan tot de aarde.
Toelichting (nl)De belangrijkste hiervan is N2 met een periode van 12:40. De afstand van de maan tot de aarde varieert gedurende een periode van 27.55 dagen, de zogenaamde anomalistische maansmaand. Bij het apogeum zijn de getijden zwakker dan gemiddeld en bij het perigeum sterker. Deze variatie wordt beschreven door N2, die gedurende een maand eenmaal in fase en eenmaal in tegenfase met het hoofdmaansgetij M2 (periode 12:25) komt.
Bronrikz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anomalistische getijdenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png