abyssaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)abyssaal
Definitie (nl)betrekking op alles wat voorkomt in de diepzee
Toelichting (nl)dieper dan 1000 meter.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abyssaalCategorie van
abyssaalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdabyssaal
RDF.jpg
Aquo history.png