rioleringselement

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rioleringselement
Definitie (nl)aanduiding van een ruimtelijk element dat onderdeel van een rioolstelsel
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. Heeft een relatie in Rol subject.
BronGWN
Label (en)sewer element
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioleringselementGerelateerd
rioleringselementHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergbezinkbassin (Begrip)Brederrioleringselement
drukriool (Begrip)Brederrioleringselement
hemelwaterafvoer (Begrip)Brederrioleringselement
nooduitlaat (Begrip)Brederrioleringselement
randvoorziening (Begrip)Brederrioleringselement
rioolgemaal (Begrip)Brederrioleringselement
verbeterde overstortput (Begrip)Brederrioleringselement
werveloverstortput (Begrip)Brederrioleringselement
Rioleringselement (Domeinwaarde)Gerelateerdrioleringselement
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdrioleringselement
meetpunt (Begrip)Gerelateerdrioleringselement
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdrioleringselement
transportstelsel (Begrip)Heeft onderdeelrioleringselement
transportstelsel (Begrip)Smallerrioleringselement
RDF.jpg
Aquo history.png