object

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)object
Definitie (nl)functiehomogeen onderdeel van de infrastructuur.
Toelichting (nl)Voorbeeld: oever van km x - y - sluis X of de schutsluis in een sluizencomplex
BronRWS-A, 1997: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)object
Label (de)objekt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png